Words, words, words…
05/12/2023

Succes of mislukking van je duurzaamheidcommunicatie wordt bepaald lang voor je je verhaal in woorden neerschrijft. Het gaat erom dat je eerst en vooral vastlegt wat je te vertellen hebt en hoe je dat authentiek kunt vertellen. Geen stream of consciousness van holle sustainability-woorden en -uitdrukkingen die niemand leest, noch gelooft … Wel ‘words that work’.

Merken, bedrijven, overheden én mediaspelers zijn de laatste jaren heel wat aan het communiceren geslagen over duurzaamheid. Maar is het de juiste communicatie? Is het communicatie die informeert, inspireert en tot gedragsverandering leidt? Is het communicatie die landt en tot handelen aanzet?

Het Londense communicatiebureau Radley Yeldar ging op onderzoek uit en vroeg aan industry-experts, academia en reserach professionals om de duurzaamheidscommunicatie van bedrijven uit de Forbes most valuable brands lijst tegen het licht te houden en die te vergelijken met de communicatie van 10 leading sustainability merken.

De resultaten gaven aan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dit zijn alvast de meest in het oog springende resultaten van het onderzoek:

  1. Het gebruik van technisch jargon werkt niet: het maakt de communicatie complex en onverstaanbaar.
  2. Veel communicatie is ‘te macro’: er wordt met apocalyptische beeldtaal en veel te veel woorden uitgegaan van de context die al genoegzaam bekend is. Dat zorgt ervoor dat het publiek afhaakt.
  3. Het overmatig gebruik van steeds weer dezelfde woorden, beeldtaal en uitdrukking zorgt voor een ‘bored-out’ effect. We hebben het allemaal al wel eens gelezen en gehoord.

In de sessie ‘Words, words, words…’ gaat Robin Ibens van Shaved Monkey hier dieper op in.